Goda samarbeten och härliga kunder.

Vi har utvecklade samarbeten med företag som kompletterar vår kunskap. På så sätt kan vi ta ett större ansvar och erbjuda mer kompletta och smidigare lösningar. Vi jobbar endast med etablerade underentreprenörer.

Vi gillar fastigheter

På kundsidan samarbetar vi bl. a. med dessa företag:
Riksbyggen ek förening, Fastighets AB LE Lundberg, W-Invest Fastigheter AB, Castellum AB, Nyfosa AB, Egeryds Fastighetsförvaltnings AB. Melins Fastighetsförvaltning AB.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att komma i kontakt med referenspersoner hos dessa så förmedlar vi gärna kontakten!