Genuin entreprenad

Vi kan mycket. Men vi är ej experter på allt. Genom vår egen expertis och goda samarbeten finns vi till hands för små och lite större entreprenader i vår region.

Vi är ett lättrörligt och flexibelt byggserviceföretag med höga ambitioner. Vår affärsidé är densamma nu som tidigare. Att bedriva byggservice- och entreprenadverksamhet åt kunder i Örebro län. Vår ambition är långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare. För att lyckas krävs både hög yrkeskompetens och hög förståelse för kundens situation och önskemål.

 

Ett regionalt företag

Är du på jakt efter ett företag med höga kunskaper inom byggservice eller små- och mellanstora entreprenadjobb i vår region? Det är vår vardag!

Tydlighet och transparens

Våra tjänster är anpassade efter byggservice och mellanstora entreprenader. Vi säkerställer en bra resa för alla inblandade genom samarbete, raka rör och att du som kund alltid har fullgod insyn i våra processer.