Skip to content

Miljö- & Kvalitetsfrågor hos TBM Entreprenad.

Kvalitet och miljöfrågor berör oss både på kort och lång sikt.

För att säkerställa att vi levererar hög kvalitet med så låg miljöpåverkan vi kan har vi en kvalitetspolicy, en miljöpolicy och en arbetsmiljöpolicy. Dessa påverkar vårt sätt att jobba effektivt och säkert. Delvis genom att vår arbetsprocess har samma grundstruktur i alla våra olika projekt, även om uppdragets art påverkar vissa delar.

Vår miljöpolicy

Inom vårt företag har vi en verksamhet som innehåller miljörisker

Vi skall i alla byggprojekt minimera negativ inverkan på den yttre miljön från vår verksamhet.

Miljökraven i vår verksamhet är formulerade av våra beställare, genom samhällskrav i lagar och författningar och av oss själva i vårt ledningssystem. Vi skall ständigt beakta o följa dessa krav.

Som ett led i vårt miljöarbete ingår att ständigt vidta åtgärder för att förbättra vårt företags och vår personals miljömedvetande i produktion för att minska den negativa inverkan på den yttre miljön.

Miljöpolicyn skall vara känd hos all vår personal samt vara känd hos alla våra samarbetspartners i byggprojekten.

Vill du veta mer om hur vi jobbar är du välkommen att höra av dig så berättar vi gärna.

Miljö & Kvalite

Vi är medlemmar i Byggföretagen och bär alltid ID-06.

Kontaktuppgifter 
TBM Entreprenad AB

Myrmalmsgatan 8, 703 83 Örebro

© TBM Entreprenad 2024